Home

Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Eigenaars van het Rubensgebouw in Rotterdam. Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van alle nieuws en wetenswaardigheden van ons complex. Hier vindt u ook de benodigde gegevens en formulieren, zoals het Huishoudelijk Regelement, de Akte van Splitsing, de formulieren m.b.t. onderverhuur alsmede de formulieren voor het melden van storingen.
Tevens zullen wij u hier tips en aanbevelingen geven om ons gebouw zo veilig en leefbaar mogelijk te houden. Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid ons via deze website uw mening te geven en uw vragen te stellen.
Wij zullen trachten de website zo actueel mogelijk te houden en hopen dat u deze regelmatig zult bezoeken.

Namens het bestuur van de VvE Rubensgebouw

Hans Boks
Voorzitter